Servis automatik a regulátorů

Náš servis je vybaven komplexními nástroji pro provádění revizí a oprav na regulátorech všech značek. Ultrazvukové čištení regulátoru, které provádíme při servisních prohlídkách přispívá ke zvýšení spolehlivosti funkce vybavení a tím i bezpečnosti Vašeho potápění. Náš tým je složen ze zkušených autorizovaných techniků pracujících pod dohledem revizního technika vyhrazených tlakových zařízení, to znamená, že všechny úkony, které provádíme jsou autorizovány a to jak po technické stránce tak i po stránce živnostenských oprávnění. Přesvědčte se o aktuální platnosti certifikátu servisního technika (platnost 1 rok) na značku automatiky, kterou Vám servisuje. Je to přece jen životně důležitá součást Vaší výstroje. Vyžadujte servisní protokol.

VÝMĚNA BATERIÍ U POTÁPĚČSKÝCH POČÍTAČŮ A AKUMULÁTORŮ U SVÍTILEN

1. stupeň: předpokl. cena vč. DPH
pístový nevyvážený 280,00 Kč
pístový vyvážený 440,00 Kč
píst 650,00 Kč
membránový 380,00 Kč
nerozpoznáno 400,00 Kč
2. stupeň: předpokl.cena vč. DPH
nevyvážený 190,00 Kč
vyvážený 270,00 Kč
vyvážený s regulací 300,00 Kč

Montáž a seřízení 480,-Kc/hod. vč DPH.